Starostwo Powiatowe w Pucku
zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

 

 

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Pucku oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Starostwo Powiatowe w Pucku przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej: http://epuap.gov.pl (konto jest bezpłatne)

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub za pomocą profilu zaufanego.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

  1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .odt, Open Document wersja 1.0;
  2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
  3. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

Inne wymagania:

Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Pucku.

Wersja do druku
Starostwo Powiatowe w Pucku