Starostwo Powiatowe w Pucku
zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII
I KATASTRU

 

SERWIS WWW WYDZIAŁU


ul. Kolejowa 7a bud. C
84-100 Puck
tel.: +48 586732858
fax: +48 586732858

MAPA POWIATU PUCKIEGO

 

 Sekretariat ul. Kolejowa 7a bud. C +48 586732858
 Fax ul. Kolejowa 7a bud. C +48 586732858
 Geodeta Powiatowy ul. Kolejowa 7a bud. C +48 586734190
 Kierownik Ewidecji Gruntów ul. Kolejowa 7a bud. C +48 586734184
 Kierownik PODGK ul. Kolejowa 7a bud. C +48 586731432
 Kierownik ZUDP ul. Kolejowa 7a bud. C +48 586734195

 

 

Ewidencja Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru jest czynny dla interesantów od:
poniedziałku do piątku (oprócz czwartku)
w godzinach od 10.00 do 14.00.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Karto- graficznej od 8.00 do 13.00.

W każdy CZWARTEK Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru jest NIECZYNNY dla interesantów. W tym dniu oraz w pozostałych godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) wnioski, zlecenia i operaty techniczne można składać w sekretariacie wydziału - pokój nr 13 lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5.
Karty usług, wzory wniosków o wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków upoważniających do dokonania wpisu w księdze wieczystej (dokumentacja do celów przewłaszczeniowych), do celów informa- cyjnych wnioski do otrzymania map do celów  informacyjnych (np.: do warunków zabudowy) i inne wzory do wypełnienia znajdziesz na stronach BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ w dziale "Starostwo" - "Wydziały starostwa" - "WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU".

Wersja do druku
Starostwo Powiatowe w Pucku